Tenaga Kependidikan

Nur Gibar Riza Pamungkas, S.Kom
Kepala Tata Usaha

S1 Teknik Informatika

Panggilan : Ustad. Jibar

TTL : Banyuwangi, 19 September 1996

Status kepegawaian :

Pegawai Tetap Yayasan 

M. Rifki, S.Pd
Staf Tata Usaha

S1 Pendidikan Agama Islam

Panggilan : Ustad. Rifki

TTL :  Banyuwangi, 22 Oktober 2000

Status kepegawaian :

Pegawai Tidak Tetap Yayasan